Nota Fizik SPM Tingkatan 4 Tingkatan 5

Fizik Tingkatan 4

01 Pengenalan Kepada Fizik

 1. Kuantiti Fizik
  1. Kuantiti Asas
  2. Kuantiti Terbitan
  3. Unit Bagi Kuantiti Terbitan
  4. Penukaran Unit bagi Laju, Ketumpatan dan Tekanan 
 2. Kuantiti Skalar dan Kuantiti Vektor
 3. Bentuk Piawai dan Angka Bererti
 4. Imbuhan
 5. Pengukuran dan Ralat
  1. Kepersisan,
  2. Ketepatan
  3. Kepekaan
 6. Alat-alat Mengukur
  1. Pembaris, Termometer dan Jam Randik
  2. Angkup Vernier
  3. Tolok Skru Mikrometer
  4. Ammeter and Voltmeter
 7. Kajian Saintifik

02 Daya dan Gerakan

 1. Gerakan Linear
  1. Jarak dan Sesaran
  2. Laju dan Halaju
  3. Pecutan
  4. Gerakan dengan Pecutan Seragam
 2. Jangka Masa Detik dan Pita Detik
  1. Mencari Halaju daridapa Pita Detik
  2. Mencari Pecutan daridapa Pita Detik
 3. Graf Gerakan
  1. Graf Sesaran-Masa
  2. Graf Halaju-Masa
  3. Graf bagi Objek Jatuh Bebas
 4. Jisim dan Inersia
 5. Momentum
  1. Prinsip Keabadian Momentum
  2. Perlangaran Kenyal dan Perlanggaran Tak Kenyal
  3. Applikasi-aplikasi Prinsip Keabadian Momentum
 6. Kesan-kesan Daya
 7. Impuls
 8. Daya Impuls
 9. Ciri-ciri Keselamatan dalam Kenderaan
 10. Graviti
  1. Gerakan Jatuh Bebas
  2. Lif
 11. Kuantiti Vektor
  1. Paduan Vektor
  2. Leraian Vektor
  3. Satah Condong
  4. Keseimbangan Daya
 12. Kerja
  1. Kerja Dilakukan Oleh Graviti dan Kerja Dilakukan Melawan Graviti
  2. Mencari Kerja daripada Graf
 13. Tenaga
  1. Tenaga Keupayaan
  2. Tenaga Kinetik
  3. Hubungan di Antara Kerja dan Tenaga
 14. Kuasa
  1. Kecekapan
 15. Kekenyalan
  1. Hukum Hooke
  2. Spring

03 Daya dan Tekanan

 1. Memahami Tekanan
  1. Soalan-soalan Pengiraan
  2. Aplikasi-aplikasi Tekanan Tinggi
  3. Aplikasi-aplikasi Tekanan Rendah
 2. Tekanan Cecair
  1. Soalan-soalan pengiraan
  2. Tekanan di Dalam Cecair – Salur-U
  3. Ciri-ciri Tekanan Cecair
  4. Aplikasi-aplikasi Tekanan di Dalam Cecair
 3. Tekanan Gas
  1. Alat-alat Mengukur Tekanan Gas
  2. Tolok Bourdon
  3. Manometer
  4. Manometer – Soalan-soalan Penghitungan
 4. Tekanan Atmosfera
  1. Bukti-bukti Kewujudan Tekanan Atmosfera
  2. Aplikasi-aplikasi tekanan atmosfera
  3. Alat-alat Mengukur Tekanan Atmosfera
  4. Barometer Merkuri Ringkas
  5. Barometer Fortin
  6. Barometer Aneroid
  7. Gas Teperangkap di Dalam Tiub
 5. Prinsip Pascal
  1. Soalan-soalan Pengiraan
  2. Aplikasi-aplikasi Prinsip Pascal
 6. Prinsip Archimedes
  1. Soalan-soalan Pengiraan
  2. Prinsip Keapungan
  3. Daya Keapungan dan Berat Objek
  4. Daya Ke atas Objek Terbenam Dalam Air
  5. Aplikasi-aplikasi Prinsip Archimedes
 7. Prinsip Bernoulli
  1. Eksperimen Berhubung kait Dengan Prinsip Bernoulli
  2. Aplikasi-aplikasi Prinsip Bernoulli

04 Haba

 1. Tenaga Haba dan Suhu
  1. Keseimbangan Terma
  2. Aplikasi Keseimbangan Terma
  3. Termometer Cecair Dalam Kaca
  4. Menentu Ukur Termometer
  5. Skala Kelvin dan Sifar Mutlak
 2. Muatan Haba
  1. Muatan Haba Tentu
  2. Soalan-soalan Pengiraan
  3. Perubahan Tenaga
  4. Pemindahan Tenaga Haba
  5. Aplikasi-aplikasi Muatan Haba Tentu
  6. Peralatan Memasak
  7. Cecair Penyejuk Enjin Kereta
  8. Bumbung Kilang yang Rendah
  9. Radiator Terma
  10. Fenomena Berhubung Kait Dengan Mutan Haba Tentu
  11. Bayu Laut
  12. Bayu Darat
  13. Iklim Sederhana
 3. Haba Pendam
  1. Lengkung Pemanasan
  2. Lengkung Penyejukan
  3. Haba Pendam Tentu
  4. Menentukur Haba Pendam Tentu
  5. Pelakuran Ais
  6. Menentukur Haba Pendam Tentu
  7. Pengewapan Air
  8. Sejatan
  9. Soalan-soalan Pengiraan
 4. Hukum-hukum Gas
  1. Teori Kinetik Gas
  2. Hukum Boyle
  3. Hukum Tekanan
  4. Hukum Charles
  5. Soalan-soalan Pengiraan

06 Electrochemistry

 1. Pantulan Cahaya
  1. Cermin Satah
  2. Cermin Melengkung
  3. Cermin Cekung
  4. Cermin Cembung
  5. Mencari Kedudukan dan Saiz Imej
  6. Gambarajah Sinar dan Jenis Imej
 2. Pembiasan Cahaya
  1. Hukum Snell
  2. Indeks Biasan
  3. Fenomena Semulajadi Akibat Daribapa Pembiasan Cahaya
  4. Pantulan Dalam Penuh dan Sudut Genting
  5. Fenomena Berhubungkait Pantulan Dalam Penuh
 3. Kanta
  1. Kuasa Kanta
  2. Kanda Cembung
  3. Ciri-ciri imej yang Dibentuk oleh Kanta
  4. Cembung
  5. Kanta Cekung
  6. Ciri-ciri imej yang Dibentuk oleh Kanta Cekung
  7. Persamaan Kanta
 4. Alat-alat Optik
  1. Kanta Pembesar
  2. Kamera
  3. Projektor Slaid
  4. Teleskop Astronomi
  5. Mikroskop Majmuk

Fizik Tingkatan 5

01 Gelombang

 1. Gelombang
  1. Muka Gelombang
  2. Jenis Gelombang
  3. Graf Sesaran-Jarak
  4. Graf Sesaran-Masa
  5. Ayunan Paksa dan Pelembapan
  6. Resonans
 2. Fenomena Gelombang
 3. Pantulan
  1. Pantulan Gelombang Cahaya
  2. Pantulan Gelombang Bunyi
 4. Pembiasan
  1. Laju Gelombang
  2. Pembiasan Gelombang di Sempadan
  3. Pembiasan dalam Kehidupan Harian
  4. Pembiasan Gelombang Cahaya
  5. Pembiasan Gelombang Bunyi
  6. Fenomena Berhubungkait dengan Pembiasan Gelombang Bunyi
 5. Belauan
  1. Belauan Gelombang Cahaya
  2. Belauan Gelombang Bunyi
 6. Interferens
  1. Corak Gelombang Interferens
  2. Interferens Gelombang Cahaya
  3. Interferens Gelombang Bunyi
 7. Gelombang Bunyi
  1. Kenyaringan dan Kelangsingan
  2. Aplikasi-aplikasi Gelombang Bunyi
 8. Gelombang Elektromagnet
  1. Spektrum Gelombang Elektromagnet
  2. Aplikasi-aplikasi Gelombang Elektromagnet
 9. Senarai Formula – Peta Minda

02 Elektrik

 1. Asas Elektrik
  1. Caj Elektrik
  2. Medan Elektrik
  3. Kesan-kesan Medan Elektrik
  4. Kesan Medan Elektrik ke Atas Bola Pingpong yang Bersalut Bahan Konduktor
  5. Nyalaan Lilin Di Dalam Medan Elektrik
   Arus Elektrik
 2. Keupayaan dan Beza Keupayaan Elektrik
  1. Hubungan di Antara Arus dan Beza Keupayaan
  2. Rintangan
 3. Litar Bersiri dan Litar Selari
  1. Rintangan di Dalam Litar Bersiri dan Litar Selari
  2. Membandaingkan Rintangan di Dalam
  3. Litar Bersiri/Selari/Bergabung
  4. Mencari Rintangan bagi Perintang Tunggal
  5. Arus Elektrik Dalam Litar
  6. Keupayaan dan Beza Keupayaan di Dalam Litar
  7. Mencari Arus Elektrik di Dalam Litar Bersiri
  8. Mencari Arus Elektrik di Dalam Litar Selari
  9. Mencari Beza Keupayaan di Dalam
  10. Litar Bersiri
 4. Daya Gerak Elektrik (d.g.e.)
 5. Perbandingan di Antara Daya Gerak Elektrik dan Beza Keupayaan
  1. Rintangan Dalam dan Kehilangan Beza Keupayaan
  2. Mengukur d.g.e. dan Rintangan Dalam
  3. Litar Terbuka/Litar Tertutup
  4. Persamaan Serentak
  5. Graf Linear
 6. Tenaga, Kuasa dan Kecekapan Elektrik
  1. Tenaga Elektrik
  2. Kuasa Elektrik
  3. Jumlah Kuasa
  4. Kadar Elektrik
  5. Penggunaan Tenaga Elektrik
  6. Kecekapan Alat-alat Elektrik
  7. Langkap-langkah untuk Menjimat Tenaga Elektrik
 7. Senarai Formula – Peta Minda

03 Keelektromagnetan

 1. Pengenalan Kepada Kemagnetan (Ulangkaji)
 2. Elektromagnet
  1. Dawai Lurus
  2. Gegelung Bulat
  3. Solenoid
  4. Aplikasi-aplikasi Elektromagnet
  5. Loceng Elektrik
  6. Geganti Elektrik
  7. Pemutus Litar
  8. Cuping Telinga Telefon
 3. Daya Saling Tindakan antara Konduktur Membawa Arus dengan Medan Magnet
  1. Kesan Daya Putaran Ke Atas Konduktur Membawa Arus dalam Medan Magnet
  2. Meter Gegelung Bergerak
  3. Motor Arus Terus
  4. Alat Pembesar Suara
  5. Daya di Antara Dua Konduktur Membawa Arus
 4. Aruhan Elektromagnet
  1. Hukum Faraday dan Hukum Lenz
  2. D.g.e dan Arus Teraruh Dalam Dawai Lurus
  3. D.g.e dan Arus Teraruh Dalam Solenoid
  4. Aplikasi-aplikasi Aruhan Elektromagnet
  5. Penjana Arus Terus
  6. Penjana Arus Ulangalik
  7. Arus Terus dan Arus Ulangalik
  8. Punca Min Kuasa Dua Bagi Beza Keupayaan dan Arus
 5. Transformer
  1. Jenis Transformer and Soalan Pengiraan
  2. Faktor-faktor Mempengaruhi Kecekapan Transformer
  3. Menjana dan Menghantar Kuasa Elektrik
 6. Sumber-sumber Tenaga yang Digunakan Untuk Menjana Kuasa Elektrik
  1. Hidroelectrik
  2. Bahan Api Fosil
  3. Tenaga Cahaya
  4. Tenaga Nuclear
  5. Tenaga Biomass
  6. Tenaga Angin
  7. Penghataran Elektrik
  8. Rangkaian Grid Nasional

04 Elektronik

 1. Osiloskop Sinar Katod
  1. Pancaran Termion
  2. Sinar Katod
  3. Struktur Osiloskop Sinar Katod
  4. Cara Menguna Osiloskop Sinar Katod
  5. Kegunaan-kegunaan Osiloskop Sinar Katod
  6. Mengukur Beza Keupayaan
  7. Menyukat Sela Masa yang Singkat
  8. Memaparkan Bentuk Gelombang
 2. Semikonduktor
  1. Lohong dan Elektron Bebas
  2. Pendopan Semikonduktor
  3. Semikonduktor Jenis N
  4. Semikonduktor Jenis P
  5. Ringkasan
 3. Diod Semikonduktor
  1. Pincang ke Depan dan Pincang Songsang
  2. Diod Sebagai Rektifier
  3. Rektifikasi Gelombang Penuh
  4. Kapasitor Sebagai Perata Arus
 4. Transistor
  1. Cara Menyambung Transistor
  2. Arus di Dalam Transistor
  3. Kegunaan-kegunaan Transistor
  4. Amplifier Arus
  5. Suis Automatik
  6. Suis Kendalian Cahaya
  7. Suis Kendalian Bunyi
  8. Suis Kendalian Haba
 5. Get Logik
  1. Simbol, Algebra Boole dan Jadual Kebenaran
  2. Gabungan Get Logik
  3. Get TAKDAN Sebagai Get Semesta
 6. Senarai Formula – Peta Minda

05 Keradioaktifan

 1. Komposisi Nukleus
  1. Keradioaktifan
  2. 3 Jenis Pancaran Radioaktif
  3. Ciri-ciri Pancaran Radioaktif
  4. Alat-alat Pengesan Radioaktif
  5. Elektroskop Daun Emas
  6. Tiub Geiger-Muller
  7. Kebuk Awan
  8. Pembilang Bunga Api
  9. Filem Fotograf (Dosimeter)
 2. Reputan Radioaktif
  1. Reputan Alfa
  2. Reputan Beta
  3. Reputan Gama
  4. Siri Reputan
  5. Setengah Hayat
 3. Kegunaan Bahan Radioaktif
  1. Kegunaan Bahan Radioaktif Dalam Kaji Purba
  2. Kegunaan Bahan Radioaktif Dalam Industri
  3. Kegunaan Bahan Radioaktif Dalam Perubatan
  4. Kegunaan Bahan Radioaktif Dalam Pertanian
 4. Tenaga Nukear
  1. Pembelahan Nukleus
  2. Tindak Balas Berantai
  3. Pelakuran Nukleus
  4. Menjana Elektrik Daripada Pembelahan Nukleus
 5. Senarai Formula – Peta Minda