Kuasa Kanta

Kuasa Kanta Kuasa, P bagi sebuah kanta ditakrifkan sebagai salingan bagi panjang fokus (f)dalam unit meter. P= 1 f Nota Penting: f mesti dalam unit meter Unit bagi kuasa kanta ialah diopter (D). Hubungan antara jeniskanta dan kuasanya ditunjukkan dalam jadual di bawah Kanta Kuasa Kanta Penumpu (Cembung) Positif Pencapah (Cekung) Negatif Tebal (f kecil) … Read more

Kanta

Terdapat dua jenis kanta: Kanta penumpu atau kanta cembung (kanta positif) yang lebih tebal di tengah daripada pinggir-pinggirnya. Kanta pencapah atau kanta cekung (kanta negatif) yang lebih nipis di tengah daripada pinggir-pinggirnya Sinar cahaya yang bergerak melalui kanta penumpu akan dibiaskan menuju ke paksi utama kanta manakala sinar yang bergerak melalui kanta pencapah akan dibiaskan … Read more

Fenomena Berhubungkait Pantulan Dalam Penuh

Logamaya (Logamaya di gurun. Tasik kelihatan di atas permukaan yang kering) Logamaya ialah sejenis ilusi optik yang disebabkan oleh pantulan dalam penuh dalam udara. Penduduk di gurun pasir selalu mendapati bahawa pokok dan tasik yang kelihatan tidak jauh di hadapan yang sebenarnya merupakan ilusi sahaja. Pemandu kereta pada hari yang panas kadang-kadang mendapati jalan raya … Read more

Pantulan Dalam Penuh dan Sudut Genting

Pantulan Dalam Penuh dan Sudut Genting Dalam rajah (a) di atas, sutut tuju kurang daripada sudut genting,pembiasan berlaku. Dalam rajah (b), didapati bahawa pada sudut tertentu, sinar cahaya dibiaskan 90° daripada normal. Ini adalah sudut biasan maksimum yang boleh dicapai. Sudut tuju yang menyebabkan keadaan ini berlaku dinamakan segai sudut genting. Sudut genting, c ialah sudut tuju … Read more

Fenomena Semulajadi Akibat Daribapa Pembiasan Cahaya

Objek Membengkok di Dalam Cecair Satu penyedut di dalam air kelihatan bengkok atau putus. Ini adalah disebabkan oleh pembiasan cahaya. Kolam Renang Kelihatan Lebih Cetek Kolam renang kelihatan lebih cetek daripada kedalaman sebenarnya. Ini adalah kerana cahaya dari kolam dibiaskan menjauhi normal apabila ia bergerak dari air ke udara. Matahari Terbenam Kelihatan Bujur Matahari kelihatan … Read more

Indeks Biasan

Mengikut hukum Snell, sini/sinr = pemalar (i = sudut tuju, r = sudut biasan). Nilai sini/sinr dinamakan sebagai indeks biasan bagi suatu medium.   n= sini sinr n= refractive index Dalam SPM, apabila perkataan “indeks biasan” digunakan, ia merujuk kepada indeks biasan mutlak sesuatu medium. Indeks biasan mutlak merupakan indeks biasan suatu bahan lut sinar relatif kepada … Read more

Hukum Snell

Hukum-hukum Pembiasan Sinar tuju, sinar terbias dan normal berada dalam satah yang sama. Nisbah bagi sin sudut tuju (sini) terhadap sin sudut biasan (sinr), iaitu  sini sinr adalah malar. Ini dikenali sebagai hukum Snell. Hukum Snell menyatakan bahawa nilai  (sin i) / (sin r) adalah sentiasa malar apabila sinar cahaya bergerak dari satu medium ke … Read more

Pembiasan Cahaya

Pembiasan cahaya ialah fenomena pembengkokan cahaya apabila merambat dari satu medium lut sinar ke medium lut sinar yang berbeza ketumpatan optik. Halaju dan Arah cahaya berubah dalam medium yang berlainan. Cahaya bergerak dari medium kurangtumpat ke medium lebih tumpat akan dibiaskan mendekati normal. Sebaliknya, cahaya bergerak dari medium lebih tumpat ke medium kurang tumpat akan dibiaskan menjauhi … Read more

Gambarajah Sinar dan Jenis Imej

Ciri-ciri dan saiz bagi imej yang dihasilkan oleh satu cermin cekung gergantung kepada kedudukan objek dari cermin.  Slaid-slaid di bawah menunjukkan gambarajah sinar pembentukan imej bagi kedudukan objek yan berbeza. Klik di atas slaid untuk melihat langkah-langkah pembinaan gambarajah sinar dan juga ciri-ciri imej yang terbentuk. <br /> Recommended Videos Concave and Convex Mirror Ray … Read more