SPM Fizik (KSSM) Tingkatan 4 Tingkatan 5 Nota Ulangkaji Ringkas

Fizik Tingkatan 4 (KSSM)

03 Kegravitian

 1. Hukum Kegravitian Semesta Newton
  1. Kesan Jisim dan Jarak Di Antara Dua Jasad Ke Atas Daya Graviti
  2. Masalah Melibatkan Hukum Kegravitian Semesta Newton
  3. Pecutan Graviti (g) dan Pemalar Kegravitian Semesta (G)
  4. Perubahan Pecutan Disebabkan oleh Graviti
   • Perubahan g dengan Altitud, h
   • Perubahan g dengan Kedalaman
  5. Kepentingan Mengetahui Nilai Pecutan Graviti Planet-planet Sistem Suria
  6. Pecutan Memusat dan Daya Memusat
  7. Menentukan Jisim Bumi
  8. Menentukan Jisim Matahari
 2. Hukum Kepler
  1. Merumus Hukum Kepler III
 3. Satelit Buatan Manusia
  1. Satelit Geopegun dan Satelit Bukan Geopegun
  2. Halaju Lepas
  3. Masalah Melibatkan Halaju Lepas

Fizik Tingkatan 5

04 Keelektromagnetan

 1. Daya Saling Tindakan antara Konduktur Membawa Arus dengan Medan Magnet
  1. Kesan Daya Putaran Ke Atas Konduktur Membawa Arus dalam Medan Magnet
  2. Meter Gegelung Bergerak
  3. Motor Arus Terus
  4. Alat Pembesar Suara
  5. Daya di Antara Dua Konduktur Membawa Arus
 2. Aruhan Elektromagnet
  1. Hukum Faraday dan Hukum Lenz
  2. D.g.e dan Arus Teraruh Dalam Dawai Lurus
  3. D.g.e dan Arus Teraruh Dalam Solenoid
  4. Aplikasi-aplikasi Aruhan Elektromagnet
  5. Penjana Arus Terus
  6. Penjana Arus Ulangalik
  7. Arus Terus dan Arus Ulangalik
  8. Punca Min Kuasa Dua Bagi Beza Keupayaan dan Arus
 3. Transformer
  1. Jenis Transformer and Soalan Pengiraan
  2. Faktor-faktor Mempengaruhi Kecekapan Transformer
  3. Menjana dan Menghantar Kuasa Elektrik

05 Elektronik

 1. Elektron
  1. Pancaran Termion
  2. Sinar Katod
 2. Diod Semi Konduktor
  1. Pincang ke Depan dan Pincang Songsang
  2. Diod Sebagai Rektifier
  3. Rektifikasi Gelombang Penuh
  4. Kapasitor Sebagai Perata Arus
 3. Transistor
  1. Cara Menyambung Transistor
  2. Arus di Dalam Transistor
  3. Kegunaan-kegunaan Transistor
  4. Amplifier Arus
  5. Suis Automatik
  6. Suis Kendalian Cahaya
  7. Suis Kendalian Bunyi
  8. Suis Kendalian Haba

Soalan Berstruktur

 1. Osiloskop Sinar Katod

06 Fizik Nuklear

 1. Reputan Radioaktif
  1. Reputan Alfa
  2. Reputan Beta
  3. Reputan Gama
  4. Siri Reputan
  5. Setengah Hayat
 2. Kegunaan Bahan Radioaktif
  1. Kegunaan Bahan Radioaktif Dalam Kaji Purba
  2. Kegunaan Bahan Radioaktif Dalam Industri
  3. Kegunaan Bahan Radioaktif Dalam Perubatan
  4. Kegunaan Bahan Radioaktif Dalam Pertanian
 3. Tenaga Nuklear
  1. Pembelahan Nukleus
  2. Tindak Balas Berantai
  3. Pelakuran Nukleus
  4. Menjana Elektrik Daripada Pembelahan Nukleus

Structure Questions

 1. Radioaktif – Separuh Hayat

07 Fizik Kuantum

 1. Teori Kuantum Cahaya
 2. Kesan fotoelektrik
 3. Teori fotoelektrik Einstein