Nota Fizik SPM Tingkatan 4 Tingkatan 5

Fizik Tingkatan 4

01 Pengenalan Kepada Fizik

 1. Kuantiti Fizik
  1. Kuantiti Asas
  2. Kuantiti Terbitan
  3. Unit Bagi Kuantiti Terbitan
  4. Penukaran Unit bagi Laju, Ketumpatan dan Tekanan
 2. Kuantiti Skalar dan Kuantiti Vektor
 3. Bentuk Piawai dan Angka Bererti
 4. Imbuhan
 5. Pengukuran dan Ralat
  1. Kepersisan
  2. Kejituan
  3. Kepekaan
 6. Alat-alat Mengukur
  1. Pembaris, Termometer dan Jam Randik
  2. Angkup Vernier
  3. Tolok Skru Mikrometer
  4. Ammeter and Voltmeter
 7. Kajian Saintifik

Fizik Tingkatan 5

03 Keelektromagnetan

 1. Pengenalan Kepada Kemagnetan (Ulangkaji)
 2. Elektromagnet
  1. Dawai Lurus
  2. Gegelung Bulat
  3. Solenoid
  4. Aplikasi-aplikasi Elektromagnet
  5. Loceng Elektrik
  6. Geganti Elektrik
  7. Pemutus Litar
  8. Cuping Telinga Telefon
 3. Daya Saling Tindakan antara Konduktur Membawa Arus dengan Medan Magnet
  1. Kesan Daya Putaran Ke Atas Konduktur Membawa Arus dalam Medan Magnet
  2. Meter Gegelung Bergerak
  3. Motor Arus Terus
  4. Alat Pembesar Suara
  5. Daya di Antara Dua Konduktur Membawa Arus
 4. Aruhan Elektromagnet
  1. Hukum Faraday dan Hukum Lenz
  2. D.g.e dan Arus Teraruh Dalam Dawai Lurus
  3. D.g.e dan Arus Teraruh Dalam Solenoid
  4. Aplikasi-aplikasi Aruhan Elektromagnet
  5. Penjana Arus Terus
  6. Penjana Arus Ulangalik
  7. Arus Terus dan Arus Ulangalik
  8. Punca Min Kuasa Dua Bagi Beza Keupayaan dan Arus
 5. Transformer
  1. Jenis Transformer and Soalan Pengiraan
  2. Faktor-faktor Mempengaruhi Kecekapan Transformer
  3. Menjana dan Menghantar Kuasa Elektrik
 6. Sumber-sumber Tenaga yang Digunakan Untuk Menjana Kuasa Elektrik
  1. Hidroelectrik
  2. Bahan Api Fosil
  3. Tenaga Cahaya
  4. Tenaga Nuclear
  5. Tenaga Biomass
  6. Tenaga Angin
  7. Penghataran Elektrik
  8. Rangkaian Grid Nasional

04 Elektronik

 1. Osiloskop Sinar Katod
  1. Pancaran Termion
  2. Sinar Katod
  3. Struktur Osiloskop Sinar Katod
  4. Cara Menguna Osiloskop Sinar Katod
  5. Kegunaan-kegunaan Osiloskop Sinar Katod
  6. Mengukur Beza Keupayaan
  7. Menyukat Sela Masa yang Singkat
  8. Memaparkan Bentuk Gelombang
 2. Semikonduktor
  1. Lohong dan Elektron Bebas
  2. Pendopan Semikonduktor
  3. Semikonduktor Jenis N
  4. Semikonduktor Jenis P
  5. Ringkasan
 3. Diod Semikonduktor
  1. Pincang ke Depan dan Pincang Songsang
  2. Diod Sebagai Rektifier
  3. Rektifikasi Gelombang Penuh
  4. Kapasitor Sebagai Perata Arus
 4. Transistor
  1. Cara Menyambung Transistor
  2. Arus di Dalam Transistor
  3. Kegunaan-kegunaan Transistor
  4. Amplifier Arus
  5. Suis Automatik
  6. Suis Kendalian Cahaya
  7. Suis Kendalian Bunyi
  8. Suis Kendalian Haba
 5. Get Logik
  1. Simbol, Algebra Boole dan Jadual Kebenaran
  2. Gabungan Get Logik
  3. Get TAKDAN Sebagai Get Semesta
 6. Senarai Formula – Peta Minda

05 Keradioaktifan

 1. Komposisi Nukleus
  1. Keradioaktifan
  2. 3 Jenis Pancaran Radioaktif
  3. Ciri-ciri Pancaran Radioaktif
  4. Alat-alat Pengesan Radioaktif
  5. Elektroskop Daun Emas
  6. Tiub Geiger-Muller
  7. Kebuk Awan
  8. Pembilang Bunga Api
  9. Filem Fotograf (Dosimeter)
 2. Reputan Radioaktif
  1. Reputan Alfa
  2. Reputan Beta
  3. Reputan Gama
  4. Siri Reputan
  5. Setengah Hayat
 3. Kegunaan Bahan Radioaktif
  1. Kegunaan Bahan Radioaktif Dalam Kaji Purba
  2. Kegunaan Bahan Radioaktif Dalam Industri
  3. Kegunaan Bahan Radioaktif Dalam Perubatan
  4. Kegunaan Bahan Radioaktif Dalam Pertanian
 4. Tenaga Nukear
  1. Pembelahan Nukleus
  2. Tindak Balas Berantai
  3. Pelakuran Nukleus
  4. Menjana Elektrik Daripada Pembelahan Nukleus
 5. Senarai Formula – Peta Minda