Rintangan Dalam dan Kehilangan Beza Keupayaan

Rintangan Dalam

Rintangan dalam bagi satu sumber elektrik (sel atau penjana) adalah rintangan terhadap cas bergerak di dalam sumber elektrik berkenaan.

Rintangan Beban

Rintangan beban dalam satu litar adalah rintangan berkesan terhadap cas bergerak di luar sumber elektrik.

Beza Keupayaan Terminal

Beza keupayaan terminal atau voltan terminal adalah beza keupayaan di kedua-dua terminal (terminal positif dan terminal negatif) sumber elektrik (sel atau penjana).

Rintangan Dalam dan Kejatuhan Beza Keupayaan

  1. Jika rintangan dalam boleh diabaikan, beza keupayaan terminal adalah sama dengan d.g.e
  2. Bagaimanapun, jika rintangan dalam hadir, maka beza keupayaan terminal adalah sentiasa lebih rendah daripada d.g.e.
  3. Hubungan di antara d.g.e. dan beza keupayaan terminal diberi oleh persamaan berikut.
    Persamaan

E = V + Ir
or
E = IR + Ir

E = d.g.e.
V = beza keupayaan terminal
I = arus mengalir dalam litar
r = rintangan dalam
R = rintangan beban

Contoh 1:
Satu sel tertentu mempunyai rintangan dalam 0.5Ω dan beza keupayaan merentasi sel itu adalah 4V apabila arus 2A mengalir melaluinya. Cari d.g.e. sel itu.

Jawapan:
r = 0.5Ω
V = 4V
I = 2A
E = ?

E=V+Ir
E=(4)+(2)(0.5)
E=5V

Contoh 2:

Satu sel yang mempunyai d.g.e. 3V dan rintangan dalam 1Ω disambungkan ke satu perintang 5Ω. Diberi bahawa satu voltmeter disambungkan melintasi perintang seperti yang ditunjukkan dalam rajah di atas. Cari bacaan voltmeter.

Jawapan:
E = 3V
r = 1Ω
R = 5Ω
V = ?
E=I(R+r)
(3)=I(5+1)
I= 3/6 =0.5A

V=IR
V=(0.5)(5)=2.5V

Leave a Comment