Soalan Berstruktur – Separuh Hayat

Rajah 3 menunjukkan graf keaktifan-masa bagi radioisotop Kalium-42. Radioisotop ini memancarkan zarah beta dan digunakan sebagai penyurih untuk mengukur kandungan garam dalam badan manusia. Nyatakan satu ciri-ciri zarah beta. [1 markah] Berdasarkan Rajah 3, tentukan separuh hayat kalium-42. Tunjukkan kepada graf bagaimana anda menentukan separuh hayat bagi kalium-42. Berdasarkan separuh-hayat itu, nyatakan mengapa Kalium-42 sesuai … Read more

Langkap-langkah untuk Menjimat Tenaga Elektrik

Gunakan lampu-lampu yang berkecekapan tinggi. Beli peralatan elektrik yang mempunyai kecekap tinggi. Gunakan perkakas elektrik yang mempunyai fungsi padam sendiri automatik. Pilih peralatan elektrik dengan saiz dan ciri yang paling sesuai dengan keperluan anda. Penggunaan semua peralatan elektrik dengan betul Melancarkan penyejukan peti sejuk dengan kerap Mengguna mesin basuh hanya apabila sudah penuh Menggosok pakaian … Read more

Kecekapan Alat-alat Elektrik

Kecekapan alat elektrik diberikan oleh persamaan berikut Biasanya, kecekapan alat elektrik adalah kurang daripada 100% kerana tenaga yang hilang sebagai haba dan kerja yang dilakukan untuk mengatasi geseran dalam mesin. Contoh 1Sebuah lampu bertanda ‘240V, 50W’. Sekiranya ia menghasilkan cahaya output 40W, berapakah kecekapan lampu itu? Jawapan: Contoh 2Satu motor elektrik menaikkan satu jisim 2kg … Read more

Penggunaan Tenaga Elektrik

Mengira Kos Penggunaan Elektrik Kuantiti tenaga elektrik yang digunakan dalam masa tertentu diberi oleh formula berikut: Semakin besar kuasa satu alat elektrik, semakin tinggi tenaga yang digunakan untuk setiap saat. Semakin lama masa penggunaan, semakin tinggi tenaga elektrik yang digunakan. Kos penggunaan elektrik harian adalah berdasarkan jumlah kilowatt-jam (kWj) tenaga elektrik yang digunakan. Kilowatt jam … Read more

Kadar Elektrik

Rajah di atas adalah contoh label kadar kuasa elektrik. Alat elektrik yang bertanda 240V, 1200W bermaksud bahawa alat elektrik akan menggunakan tenaga 1200J dalam setiap saat jika beza keupayaan dibekalkan adalah 240V. ContohSatu mentol berkadar 240V/80W beroperasi di bawah satu sumber elektrik 120V. Cari rintangan dan arus mengalir melaluinya.Jawapan:Arus mengalir melalui mentol itu

Jumlah Kuasa

Dalam litar semua jenis sambungan (siri atau selari), kuasa yang terlesap di seluruh litar sama dengan jumlah kuasa terlesap di setiap perintang individu.. Contoh 1:2 mentol sama berintangan 3Ω disambungkan ke satu sumber d.g.e. 12V. Cari kuasa yang terlesap dalam litar jika mentol-mentol itu disambung secaraa.  bersirib. selari Jawapan:a. Arus mengalir melalui kedua-dua mentol,Kuasa terlesap … Read more

Kuasa Elektrik

Kuasa Kuasa elektrik, P ditakrifkan sebagai kadar tenaga yang dibekalkan kepada litar (atau kadar kerja yang dilakukan) oleh satu sumber elektrik. Unit kuasa elektrik adalah Watt (W). Kuasa satu Watt adalah sama dengan 1 Joule kerja dilakukan dalam satu saat. Kuasa elektrik satu komponen dalam  litar elektrik boleh didapati dari persamaan berikut:Di manaP = kuasaT … Read more

Tenaga Elektrik

Dari definisi beza keupayaan, kerja elektrik yang dilakukan diberikan oleh persamaan W = QVDi manaW = kerja, Q = cas, V = beza keupayaan Oleh kerana kerja yang dilakukan mestilah sama dengan tenaga melakukan kerja, oleh itu kita juga boleh mengatakan bahawa tenaga elektrik (E) juga diberikan oleh formula E = QV ContohDiberi beza keupayaan … Read more

Graf Linear

Daripada persamaan, E = V + Ir Maka V = -rI + E Pakti-Y = Beza keupayaan (V)Paksi-X = Arus (I)Kecerunan graf, m = – rintangan dalam (r)Pintasan-Y pada graf, c = d.g.e. Contoh: Graf di atas menunjukkan perubahan beza keupayaan melawan arus elektrik dibekalkan oleh satu sel.Berapakah rintangan dalam dandaya gerak elektrik sel itu? … Read more

Persamaan Serentak

Contoh 1Apabila satu perintang 1Ω disambungkan ke terminal sel, arus yang mengalir melaluinya ialah 8A. Apabila perintang itu digantikan oleh perintang lain dengan rintangan 4Ω, arus berubah menjadi 2⅔A. Cari Rintangan dalam sel D.g.e. sel Jawapan:Eksperimen 1R1 = 1ΩI1 = 8A E = IR+Ir E = (8)(1)+(8)r E−8r = 8 ——(1) Eksperimen 2R2 = 4ΩI2 … Read more