Memahami Tekanan

Tekanan Tekanan (P) ialah daya (F) yang bertindak secara normal ke atas satu permukaan per unit luas (A), iaitu Contoh Seperti ditunjukkan di dalam rajah di atas, satu daya 20N dikenakan ke atas satu permukaan berluas 4cm². Daya ini dibahagi sama rata oleh keseluruh permukaan, maka setiap satu cm² menanggung daya sebanyak  5N (20N/4). Daya … Read more