Graf bagi Objek Jatuh Bebas

 1. Jatuh bebas ialah satu kejatuhan yang disebabkan oleh daya tarikan graviti tanpa kesan rintangan udara dan daya luaran.
 2. Pecutan bagi gerakan jatuh bebas adalah sentiasa malar.
 3. Di permukaan bumi, pecutan ini ialah 10ms-2, dan dinamakan sebagai pecutan graviti.
 4. Dalam SPM, anda perlu mengetahui graf gerakan jatuh bebas bagi gerakan-gerakan berikut:
  1. Meloncarkan objek ke atas
  2. Melepaskan objek dari kawasan tinggi.
  3. Objek jatuh di atas lantai dan melantun.

Melancarkan Objek ke Atas

 1. Apabila anda melancarkan satu objek ke atas, halajunya berkurang pada kadar yang tetap, maka dalam graf halaju masa ia diwakili oleh satu garis lurus dengan kecerunan negatif.
 2. Sejak halajunya berkurang dengan kadar yang tetap, maka pecutannya adalah malar.
 3. Pecutannya adalah negatif kerana lajunya berkurang dalam arah positif.
 4. Oleh itu, dalam graf pecutan-masa, gerakan ini diwakili oleh satu garis mengufuk di dalam domain negatif.

Graf Halaju-Masa

Graf Pecutan-Masa

   Melepaskan Objek dari Kawasan Tinggi

   1. Apabila satu objek dilepaskan dari satu kewasan tinggi, halajunya bertambah dengan kadar yang tetap.
   2. Oleh itu dalam graf halaju-masa ia diwakili oleh satu garis lurus dengan kecerunan positif.
   3. Oleh kerana halajunya bertambah dengan kadar yang malar, maka pecutannya adalah seragam.
   4. Pecutannya adalah positif kerana lajunya bertambah dan objek bergerak dalam arah positif.
   5. Oleh itu, dalam graf pecutan-masa, gerakan ini diwakili oleh satu garis mengufuk di dalam domain positif.

   Graf Halaju-Masa

   Graf Pecutan-Masa

   Objek Jatuh di atas Lantai Kemudian Melantun
   Graf Halaju-Masa

   Graf Pecutan-Masa

   Leave a Comment