Prinsip Archimedes – Contoh 1

Contoh

Berat seketul batu ialah 36N. Apabila batu itu tenggelam sepenuhnya dalam satu cecair,  berat ketaranya ialah 24N. Cari ketumpatan cecair itu jika isi padu batu itu ialah 1500 cm3.

Jawapan
Berat nyata batu, W = 36N
Isi padu batu, V = 1500cm3
Berat ketara batu = 24N

Daya tujahan yang disebabkan oleh cecair,
F = ρVg

Isi pada cecair disesarkan
= Isi padu batu
= 1500cm3 = 0.0015m3

Berat ketara = Berat nyata – Daya tujahan
24 = 36 – ρVg
ρVg = 36 – 20 = 12
ρ(0.0015)(10) = 12
ρ = 12/0.015
ρ = 800 kgm-3

Leave a Comment