Kajian Saintifik

Carta di bawah menunjukkan langkah-langkah dalam membuat kajian saintifik. Inferens: Inferens adalah satu kenyataan yang menyatakaan hubungan di antara 2 kuantiti yang diperhatikan dalam satu eksperiment. Hipotesis: Hipotesis merupakan satu tekaan intelek yang cuba menyatakan hubung kait antara dua atau lebih pemboleh ubah. Kebenarannya satu hipotesis hendaklah diuji melalui eksperimen. Apabila dibuktikan benar, hipotesis ini … Read more

Kepekaan

Kepekaan Kepekaan satu alat pengukur ialah kebolebannya mengesan perubahan yang kecil dalam kuantiti iizik yang diukur. Kepekaan satu alat pengukur ialah kebolebannya mengesan perubahan yang kecil dalam kuantiti iizik yang diukur. Satu alat pengukur adalah lebih peka jika nilai bahagian skala yang terkecilnya adalah lebih kecil. Satu pembaris meter adalah lebih peka daripada satu pita … Read more

Kejituan

Kejituan Kejituan pengukuran ialah betapa hampir suatu nilai pengukuran kepada nilai sebenar. Kejituan pengukuran ialah betapa hampir suatu nilai pengukuran kepada nilai sebenar. Satu ukuran adalah lebih jitu jika nilainya adalah lebih dekat dengan nilai yang sebenar. Perbezaan antara satu ukuran dengan nilai sebenar dikenal sebagai ralat. Kejituan suatu pengukuran boleh ditambah dengan menggunakan alat … Read more

Kepersisan

Kepersisan Precision Kepersisan sesuatu alat pengukur ialah kebolehan alat itu untuk memberi bacaan-bacaan yang konsisten apabila kuantiti fizik yang sama diukur lebih daripada satu kali. Ukuran bagi satu kuantiti adalah konsisten jika semuanya adalah hampir dengan satu sama lain. Satu ukuran adalah lebih persis jika sisihan relatifnya lebih kecil. Kepersisan satu ukuran boleh ditambah dengan menggunakan kanta … Read more

Pengukuran dan Ralat

RalatĀ Error Ralat ialah beza antara nilai sebenar bagi satu kuantiti fizik dan nilai yang didapati dalam pengukuran. Oleh kerana nilai kuantiti yang sebenar tidak diketahui, maka ralat yang sebenar juga tidak diketahui. Bagaimanapun, ralat satu ukuran biasanya dapat dianggar. Terdapat 2 jenis ralat utama Ralat bersistemĀ  Ralat rawak English Notes: Error is the difference between … Read more