Graf Halaju-Masa

Graf Halaju – Masa Daripada persamaan \[Pecutan\; = \;\frac{{Perubahan{\rm{ }}halaju}}{{Masa}}\] Pecutan = kecerunan dalam graf halaju melawan masa manakala Sesaran = luas dibawah graf

Analisa Graf Halaju – Masa

Kecerunan = 0,
pecutan = 0 (Halaju seragam)
Kecerunan malar,
pecutan seragam

Kecerunan bertambah,
pecutan bertambah
Kecerunan negatif dan malar,
nyahpecutan seragam.
Kecerunan = berkurang,
pecutan berkurang

 

Leave a Comment