Cas Elektrik

Cas Elektrik

 1. Terdapat dua jenis cas elektrik, iaitu cas positif dan cas negatif.
 2. Cas yang sama saling menolak.
 3. Cas berlawanan menarik antara satu sama lain.
 4. Objek neutral boleh ditarik oleh objek-objek lain yang mempunyai cas sama ada positif atau negatif, apabila mendekati objek-objek itu.
 5. Unit SI cas elektrik adalah Coulomb (C).
  Contoh
  Cas of 1 elektron = -1.6 x 10-19C
  Cas of 1 proton = +1.6 x 10-19C

Cas dan Cas Relatif

Jumlah Cas

Jumlah cas
= bilangan zarah bercas × cas bagi 1 zarah

Q=ne

Contoh:
Cari kuantiti cas dalam 2.5 x 1019 elektron.
(Cas 1 electron =   -1.6 x 10-19C)

Jawapan:
Bilangan elektrons, n = 2.5 x 1019
Cas 1 elektron, e = -1.6 x 10-19C
Q=ne
Q=(2.5× 1019 )(−1.6× 10−19 )
Q=−4C

Leave a Comment