Jenis Gelombang

gelombang boleh dibahagikan kepada dua jenis gelombang mekanikal – gelombang yang merambat melalui getaran zarah suatu medium. contohnya gelombang bunyi gelombang elektromagnet – gelombang yang merambat melalui ayunan medan elektrik dan medan magnet. Contohnya gelombang cahaya.(gelombang elektromagnet tidak memerlukan medium untuk perambatannya) Gelombang Melintang dan Gelombang Membujur Gelombang juga boleh di klasifikasi mengikut arah getaran … Read more

Ayunan

Gelombang dibentuk oleh satu siri ayunan/getaran yang berturutan. Untuk memahami gelombang, kita perlu memahami ayunan terlebih sahulu. Istilah-istilah Berkaitan Dengan Ayunan Kedudukan Keseimbangan Kedudukan keseimbangan ialah titik di mana objek berayun mengalami daya paduan sifar (semua daya bertindak dalam keseimbangan). Ayunan Lengkap Satu ayunan lengkap berlaku apabila objek berayun: bergerak ke sana kemari kemudian balik … Read more

Gelombang

Memahami Gelombang Apa itu gelombang? Gelombang ialah satu pembawa tenaga dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa memindahkan jirim. Gelombang bergerak dan memindahkan tenaga (amplitud) dan maklumat (frekuensi) dari satu titik ke titik yang lain, dengan sedikit atau tiada sesaran kekal zarah-zarah medium yang dilaluinya. Sistem ayunan merupakan punca gelombang. Gelombang memindah tenaga tanpa … Read more