Soalan Berstruktur – Ayunan dan Perlembapan.

Rajah (2.1) menunjukkan sebuah spring berbeban berayun secara menegak di dalam air. Sistem ayunan itu mengalami pelembapan.Rajah (2.2) menunjukkan graf sesaran-masa untuk sistem ayunan itu. (a) Garis jawapan yang betul dalam kurungan untuk melengkapkan ayat di bawah.  Pelembapan adalah suatu situasi apabila (amplitud, panjang gelombang) ayunan berkurang. [1 markah] (b) Nyatakan satu sebab mengapa pelembapan … Read more

Aplikasi-aplikasi Gelombang Elektromagnet

Gelombang Radio Telekomunikasi Siaran radio dan televisyen Kajian astronomi Gelombang Mikro Telekomunikasi satelit Sistem radar untuk mengesan (saiz, bentuk dan kedudukan) objek. Memasak Cahaya Infra Merah Penglihatan dalam gelap (Night vision) Foto termal Alat kawalan jauh untuk TV / VCR Pemanasan dalam fisioterapi Termometer Memasak Komunikasi jarah dekat (penghantaran data) Cahaya Tampak Penglihatan Fotosintesis pada … Read more

Spektrum Gelombang Elektromagnet

(This file is shared by Philip Ronan under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.) Julat gelombang elektromagnet yang lengkap disusun dengan teratur mengikut panjang gelombang dan frekuensi dinamakan sebagai spektrum elektromagnet. Rajah di atas menunjukkan gelombang elektromagnet dalam spektrum elektromagnet. Dalam SPM, anda perlu tahu susunan gelombang elektromagnet dalam spektrum elektromagnet. punca gelombang … Read more

Gelombang Elektromagnet

Gelombang Elektromagnet Gelombang elektromagnet berasal dari pelbagai sumber. Gelombang-gelombang ini berbeza dari segi panjang gelombang dan memberi kesan yang berbeza terhadap satu objek, tetapi mempunyai sifat asas yang sama. Sifat umum gelombang elektromagnetik adalah seperti di bawah: Ia adalah gelombang melintang: Gelombang elektromagnet ialah gelombang melintang. Perambatan gelombang ini dihasilkan daripada ayunan medan elektrik dan … Read more

Aplikasi-aplikasi Gelombang Bunyi

Aplikasi-aplikasi Gelombang Bunyi Sonar Q & A Terangkan bagaimana sonar digunakan untuk mengukur kedalaman laut.  Dalam sistem sonar, alat pemancar memancarkan denyutan ultrasonik. Denyutan itu bergerak ke dasar laut kemudian dipantul balik dan menghasilkan gema. Gema dikesan oleh hidrofon. Selang masa (t) antara pemancaran denyutan dan penerimaannya semula direkodkan oleh peralatan elektronik. Sekiranya halaju ultrasonik … Read more

Gelombang Bunyi

Ciri-ciri Gelombang Bunyi Gelombang bunyi adalah satu siri mampatan dan regangan molekul-molekul udara berulang kali melalui ruang. Getaran ke depan dan ke belakang molekul-molekul udara selari dengan arah gerakan gelombang bunyi menunjukkan bahawa bunyi adalah gelombang membujur. Perambatan Gelombang Bunyi Gelombang bunyi ialah gelombang mekanik yang memerlukan medium untuk perambatannya. Oleh itu gelombang bunyi tidak … Read more

Interferens Gelombang Bunyi

Interferens Gelombang Bunyi Eksperimen Rajah di bawah menunjukkan susunan radas untuk menyiasat interferens gelombang bunyi. Dua pembesar suara disambungkan ke penjana audio yang sama. Mikrofon digerakkan di hadapan 2 pembesar suara dari kiri ke kanan. Keputusan:Bunyi kuat dan lemah berselang-seli dikesan semasa mikrofon digerakkan dari kiri ke kanan. Formula Panjang gelombang bunyi diberikan oleh persamaan … Read more

Interferens Gelombang Cahaya

Eksperimen Dwicelah Young Dwicelah Young terdiri daripada dua celah yang dikikiskan pada sehelai slaid kaca yang dicat dengan ‘aquadak’. Apabila cahaya monokromatik melalui dwi-celah Young, belauan cahaya berlaku, maka kedua-dua celah itu menjadi sumber cahaya koheren (amplitud, frekuensi dan fasa yang sama). Kedua-dua sumber yang koheren akan bertindih dan bersuperposisi untuk menghasilkan kesan interferens  membina … Read more