Soalan Berstruktur – Ayunan dan Perlembapan.

Rajah \(2.1\) menunjukkan sebuah spring berbeban berayun secara menegak di dalam air. Sistem ayunan itu mengalami pelembapan.
Rajah \(2.2\) menunjukkan graf sesaran-masa untuk sistem ayunan itu.

Picture1

(a) Garis jawapan yang betul dalam kurungan untuk melengkapkan ayat di bawah. 

Pelembapan adalah suatu situasi apabila (amplitud, panjang gelombang) ayunan berkurang. [1 markah]

amplitud

(b) Nyatakan satu sebab mengapa pelembapan berlaku pada sistem ayunan itu. [1 markah]

Tenaga hilang disebabkan oleh geseran.

(c) Berdasarkan Rajah \(2.2\),
(i) nyatakan tempoh bagi sistem ayunan itu. [1 markah]

0.4s

(ii) berapakah frekuensi bagi sistem ayunan itu? [1 markah]

\(\begin{aligned} f &=\frac{1}{0.4} \\ &=2.5 Hz \end{aligned}\)

(d) Apakah yang akan berlaku kepada tempoh bagi sistem ayunan itu apabila beban yang lebih berat digunakan?

Bertambah

Leave a Comment