Hukum Charles

Hukum Charles menyatakan bahawa bagi suatu gas yang jisimnya tetap, isi padunya berkadar langsung kepada suhu mutlaknya jika tekanan gas adalah malar, iaitu Formula: Penerangan Pada tekanan yang tetap, kekerapan perlanggaran antara molekul gas dengan dinding bekas adalah malar. Jika suhu gas bertambah, tenaga kinetik molekul molekul juga bertambah. Ini menambahkan kekerapan perlanggaran antara molekul … Read more

Hukum Tekanan

Hukum tekanan mengatakan bahawa bagi suatu gas yang jisimnya tetap, tekanannya berkadar langsung kepada suhu mutlaknya jika isipadu gas adalah malar, iaitu Formula: Penerangan Pada isi padu yang tetap, bilangan molekul gas per unit isi padu adalah malar.  Jika suhu gas bertambah, tenaga kinetik molekul molekul gas juga bertambah. Ini menambahkan kekerapan perlanggaran di antara … Read more

Hukum Boyle

Hukum Boyle menyatakan bahawa bagi suatu gas yang jisimnya tetap, isi padunya berkadar songsang dengan tekanannya. jika suhu gas adalah malar. Iaitu Formula: Penerangan  Pada suhu yang tetap, tenaga kinetik purata molekul-molekul gas juga adalah tetap. Jika gas itu dimampatkan, isi padunya berkurangan dan bilangan molekul gas per unit isi padu bertambah. Ini menambahkan kekerapan … Read more

Hukum-hukum Gas

Teori Kinetik Gas Teori kinetik gas menerangkan hubungan di antara tekanan, suhu dan isi padu gas. Teori kinetik gas menyatakan bahawa,  semua gas mempunyai  zarah-zarah seni yang diskrit dan berjisim zarah-zarah ini sentiasa bergerak secara rawak. zarah-zarah ini bergerak dengan halaju yang tinggi dan sentiasa berlanggar dengan permukaan objek lain atau berlanggar antara satu sama … Read more

Sejatan

Kadar Sejatan Penyejatan ialah proses perubahan cecair kepada wap yang berlaku di permukaan cecair pada sebarang suhu yang kurang daripada takat didih cecair itu. Terdapat beberapa kaedah untuk meningkatkan kadar sejatan suatu cecair, iaitu meningkatkan suhu meningkatkan luas permukaan terdedah meniup udara di permukaan cecair itu atau meniup udara kie dalam cecair menyembur cecair itu … Read more

Menentukur Haba Pendam Tentu Pelakuran Air

Rajah di atas menunjukkan alat radas digunakan untuk menentukan haba pendam tentu pengewapan air. Apabila air di dalam bikar mendidih, bacaan penimbang direkodkan dan jam randik dihidupkan. Selepas 10 minit, bacaan penimbang direkodkan sekali lagi. Beza bacaan penimbang menunjukkan jisim air yang telah berubah kepada stim. Haba pendam tentu pengewapan dapat dihitung dengan menggunakan persamaan … Read more

Menentukur Haba Pendam Tentu Pelakuran Ais

Rajah di atas menunjukkan alat radas digunakan untuk menentukan haba pendam tentu pelakuran ais.  Sedikit ais yang bersuhu 0 °C dipanaskan oleh satu pemanas selama beberapa minit. Ais itu akan melebur menjadi air. Apabila kadar peleburan ais menjadi stabil (diperhatikan daripada penitisan  air), jam randik dihidupkan. Air yang terhasil dikumpulkan dalam bikar yang terletak di … Read more

Haba Pendam Tentu

Haba pendam tentu pelakuran (L) suatu bahan ialah haba yang diperlukan untuk menukarkan 1 kg bahan itu daripada keadaan pepejal kepada keadaan cecair atau sebaliknya tanpa perubahan suhu. Haba pendam tentu pengewapan (1) suatu bahan ialah haba yang diperlukan untuk menukarkan 1 kg bahan itu daripada keadaan cecair kepada keadaan gas atau sebaliknya tanpa perubahan … Read more

Lengkung Penyejukan

Rajah di bawah menunjukkan perubahan suhu apabula satu gas disejukkan sehingga berubah menjadi pepejal. Soal Jawab S: Mengapakah suhu tidak berudah dari Q-R dan S-T? J: Dari Q-R, gas terkondensasi menjadi cecair. Daya tarikan terbentuk di antara zarah-zarah dan haba pendam dibebaskan. Haba yang dibebaskan itu mengganti haba yang hilang ke persekitaran. Dari S-T, cecair … Read more