Keseimbangan Terma

Dua objek dikatakan berada dalam sentuhan terma jika tenaga haba boleh berpindah di antara kedua-dua objek itu. Apabila dua objek berada dalam keseimbangan terma, kadar bersih pemindahan tenaga antara dua objek itu adalah sifar. Dua objek yang berada dalam keseimbangan terma mempunyai suhu yang sama Contoh: Rajah di bawah menunjukkan 2 bongkah berada dalam sentuhan … Read more

Tenaga Haba dan Suhu

Haba ialah suatu bentuk tenaga. Simbol bagi haba ialah Q. Unit SI bagi haba ialah joule (J). Suhu ialah pengukuran purata tenaga kinetik bagi zarah-zarah yang terdapat di dalam satu jasad. Tenaga Haba Haba ialah suatu bentuk tenaga. Simbol bagi haba ialah Q. Unit SI bagi haba ialah joule (J). Tenaga haba berpindah dari suatu … Read more