Hubungan di Antara Arus dan Beza Keupayaan

Hukum Ohm

 1. Suatu graf beza keupayaan (V) melawan arus (I) boleh diplotkan untuk mengkaji ciri-ciri suatu konduktor.
 2. Seperti ditunjukkan dalam rajah di atas, jika satu garis lurus yang melalui asalan diperolehi, maka kita boleh membuat kesimpulan bahawa arus adalah berkadar langsung dengan beza keupayaan.
 3. Hubungan di antara beza keupayaan dan arus di antara 2 titik dalam satu konduktor diberikan oleh Hukum Ohm.
 4. Hukum Ohm menyatakan bahawa beza keupayaan, V merentasi suatu konduktor adalah berkadar terus dengan arus elektrik, I, yang melalui konduktor itu, asalkan suhu dan keadaan fizik yang lain adalah tetap.

  Contoh:
  Berapakah arus yang mengalir melalui satu ketuhar elektrik berintangan 800Ω ketika beroperasi pada 240V?

  Jawapan:
  Rintangan, R = 800Ω
  Beza Keupayaan, V = 240V
  Arus, I = ?

  Leave a Comment