Keupayaan dan Beza Keupayaan Elektrik

  1. Keupayaan elektrik V pada satu titik di dalam satu medan elektrik adalah kerja yang dilakukan untuk membawa satu unit (1 Coulomb) cas positif dari infiniti ke titik itu.
  2. Beza keupayaan antara dua titik di dalam satui medan elektrik ditakrifkan sebagai kerja yang dilakukan dalam memindahkan 1 Coulomb cas positif merentasi kedua-dua titike itu.
  3. Dalam matematik
  1. Contohnya, dalam rajah di atas, jika kerja yang dilakukan untuk memindahkan 2C cas dari titik A ke titik B adalah 10J, beza keupayaan di antara A dan B,

Contoh:
Semasa satu kejadian kilat, cas 200C dipindahkan dari awan ke permukaan bumi dan 1.25×1010J tenaga dihasilkan. Cari beza keupayaan di antara awan dan permukaan bumi.

Jawapan:
Kerja dilakukan, W = 1.25×1010J
Cas dipindahkan, Q = 200C
Beza keupayaan, V = ?

Susunan Ammeter

Untuk menggunakan ammeter dalam pengukuran arus elektrik, ammeter mesti disambungkan secara bersiri di dalam litar.

Susunan Voltmeter

Untuk menggunakan voltmeter dalam pengukuran beza keupayaan pada suatu objek, voltmeter mesti disambungkan selari dengan litar.

Leave a Comment